Contact

Voor dringende vragen:


Helpdesk tel. 0472/084.635 (bereikbaar tijdens werkdagen van 9:00h tot 17:00h of een bericht inspreken in de voice mail)


*  *  *

 


Voor vragen m.b.t. uw vroegere rekeningen, effectenrekeningen, huurwaarborg of verzekeringen bij Optima Bank:


Accounts@optima.be


*  *  *

 


Voor vragen m.b.t. de tussenkomst van het garantiefonds:


zie: http://garantiefonds.belgium.be/nl/content/optima-bank.