Garantiefonds

Conform artikel 381 van de bankwet, heeft de Nationale Bank van België op 9 juni 2016 het Garantiefonds officieel gemeld dat Optima Bank NV niet in staat blijkt te zijn de deposito’s terug te betalen en daartoe ook op afzienbare termijn niet in staat lijkt te zijn.


Te rekenen vanaf 9 juni 2016 is het Garantiefonds belast met de terugbetaling van de beschermde tegoeden van de klanten van Optima Bank NV. Het Garantiefonds zal u zo snel mogelijk terugbetalen en dit binnen een termijn van maximum 20 werkdagen.


Meer informatie  kunt U terugvinden op de website van het garantiefonds:


http://garantiefonds.belgium.be/nl/content/optima-bank